What’s In The Box

  • Bernique Tiramisu White Chocolate (150gm)
  • Tijaniz Homemade Cookies (200gm)
  • Raisin Fruit Cake (200gm)
  • Marshmallow (40gm)
  • Tijaniz Bangkit Cookies (150gm)
  • Exclusive Hard Box