What’s In The Box

  • Handmade Strawberry Cookies (200gm)
  • Mum’s Bake (150gm)
  • Raisin Fruit Cake (200gm)
  • Alfredo Milk Chocolate (110gm)
  • Royal Dansk (350gm)
  • Seri Songket Boh Tea (40gm)
  • M&S Cheese Twist (125gm)
  • Tijaniz Kuih Kapet (180gm)
  • Exclusive PU Box